feb 24

Brief vanuit ons zendingsproject HOM Nepal

Aan onze broeders en zusters in Nederland,

Een hartelijk JAIMASIE uit Nepal (Nepalese christelijke groet)          
We zijn dankbaar voor uw meeleven, gebeden en gaven.

Ik vind het fijn u te schrijven over ons wel en wee van de afgelopen maanden.

Er zijn veel beperkingen vanwege corona, het virus gaat ook hier nog rond en er gelden allerlei maatregelen en beperkingen. Maar; God is niet beperkt! We zien juist nu overduidelijk dat het werk in Zijn Koninkrijk Zijn werk is. Hij schakelt ons in, maar als wij niet kunnen dan gaat Hij zélf door. Hoe bijzonder is het om te horen dat in Himalayagebieden waar wij werken veel mensen tot geloof komen. Soms zonder dat wij het wisten. In het ene dorp 1 man (zie doopfoto), in een andere dorp een heel gezin, en in weer een ander bergdorp werden er recent zelfs 17 mensen tegelijk gedoopt. God zelf gaat door, Hij is trouw.    

Vanwege weggevallen inkomsten lijden veel gezinnen honger. Veel kerkjes in de bergen konden–mede dankzij bijdragen uit Nederland-  voedsel en een woord van troost delen. We horen nu dat er door dit uitdelen, hoe klein het ook was, mensen tot geloof zijn gekomen.          
Ik bid dat dit nieuws ook voor jullie in Nederland een bemoediging is. Ook al is het maar weinig of klein, blijf uitdelen in uw/jouw omgeving!

Wilt u met ons meebidden of God deze nieuwe gelovigen vasthoudt en laat groeien en bloeien in geloof?

Veel kerken in de bergen zijn nu opgesplitst in kleine huisgemeenten. De meesten komen nog steeds niet in grote groepen bij elkaar. Voor de huisgroepen en onze lokale voorgangers is deze tijd intensief. Veel gelovigen hebben nog niet veel kennis van de bijbel, maar leiden wel een huisgroep. Onze voorgangers bezoeken zoveel mogelijk huisbijeenkomsten om hen bij te staan en toe te rusten. Daarnaast houden ze in het bijzonder nauw contact met nieuwe gelovigen om hen de Bijbelse basis te leren.

HOM evangelist Sonam is terug uit India en werkt nu actief met de vele jongeren in zijn regio. Hij is ook begonnen met een online master opleiding. Wilt u voor hem bidden? Bid voor zijn enthousiaste werk met jongeren maar ook voor zijn studie. Online studie is in Nepal niet makkelijk i.v.m. beperkt internettoegang.

Helaas merken we dat corona en maatregelen hiertegen, onze economie en toerisme grote schade heeft toegebracht. Nepal lijdt eronder. Vooral Nepalezen die net of net ónder de armoedegrens leven zijn er nog verder op achteruitgegaan. De scholen zijn mondjesmaat geopend. Dit is voor kinderen en gezinnen zwaar. Onze eigen dochter Jerusha (5) is na maanden net weer begonnen op school. De scholen bieden wel online lessen maar dat is hier minder makkelijk vanwege onstabiel internet. Wilt u meebidden voor ons land en onze overheid in deze periode van immense uitdagingen?

Via de GZB horen we dat jullie in Nederland ook zorgen hebben vanwege corona en alle maatregelen.

Ik wens jullie Gods zegen in deze moeilijke periode! Weet dat we een Almachtige Vader in de hemel hebben. Hij gaat door!                   

Jiwan Bharati     
Pokhara Nepal                                              


Indien u een gift wilt overmaken voor het project Nepal,  kan dat op rekeningnr. van Diaconie Herv.Gem. Nw-Lekkerland: NL13 RABO 0373 7434 40 o.v.v. HOM Nepal

Met uw gift draagt u  o.a. bij aan:          
– Bijbels en christ. lectuur en Audio Bijbels t.b.v. slecht zienden. 
– Diaconale hulp zoals bijv. voedselpakketten en medicatie.       
– Het toerustingswerk van Jiwan en Sonam.      
– Meerdaagse jeugdactiviteiten met christelijke jongeren uit  verschillende bergdorpen.