Vrouwenstudiekring Rondom het Woord

Wij zijn een vrouwenstudiekring met ongeveer 50 leden. De studiekring is opgericht op 13 januari 1969 en zij heeft de Heilige Schrift als grondslag. Gedurende het winterseizoen (van september t/m maart) komen  we één keer in de 14 dagen in het onderkomen bij elkaar.

Lees meer

Meisjesclub Ruth

In het winterseizoen, zo ongeveer van september tot maart, komen we als club elke woensdagavond bij elkaar in Onder de Wiek. Deze club is bedoeld voor meisjes uit groep 8, de 1e en 2e klas. We beginnen de avond om 19.30 uur en sluiten deze om 21.00 uur af.

Lees meer

Zondagsschool Samuël

Onze Zondagsschool  is opgericht op 1 juni 1919. Wat een trouw van de HEERE God, dat er sinds die tijd bijna iedere zondag, het evangelie aan kinderen verteld mag worden. Centraal staat dan ook de Bijbel vertelling. We besteden aandacht aan de verwerking, d.m.v. zingen, puzzeltje, kleurplaatje etc. Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Net als op de basisschool, hebben we  groepen 1 t/m 7.

Lees meer

JV de Heere is mijn Banier

Hallo allemaal,

De JV 16+ van onze gemeente bestaat uit een groep van rond de vijftig jongeren die om de twee weken op zondagavond na de dienst bij elkaar komen. Samen met de leiding bespreken we dan thema’s uit de Bijbel, voeren we serieuze gesprekken en hebben we het gewoon gezellig met elkaar.

Lees meer

 

Studentenkring

De studentenkring is in oktober 2014, op initiatief van de kerkenraad, gestart met als officieel doel:

‘HBO- en WO-studenten in de eigen gemeente de gelegenheid bieden om met elkaar over bepaalde onderwerpen door te praten en samen in Schrift en belijdenis te zoeken naar antwoorden op vragen die er leven’.

Inmiddels draait de kring voor het derde seizoen.

Lees meer

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

Binnen het geheel van de kerkelijke verenigingen neemt de mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ (Opgericht in 1945) een eigen plaats in. Wat is het eigene van de Mannenvereniging? Kort gezegd is dat de betrokkenheid op het Woord van God. Die komt tot stand door de goede en zorgvuldige bespreking van Bijbelse thema’s aan de hand van een inleiding door een van de leden.

Lees meer

Jongensclub Benjamin

Onder de jeugdverenigingen van onze gemeente neemt de jongensclub ‘Benjamin’ reeds lang een vaste plaats in. De vereniging is opgericht op 17 november 1922 met als belangrijkste doel de kennis van Gods Woord te vermeerderen onder jongens in de leeftijd van 11 tot 16 jaar.

Lees meer

JV Onderweg

Op vrijdagavond, om de week, komen de jongeren van 14 en 15 jaar om 19.30 uur samen in het Onderkomen. We beginnen de avond met gebed en aan de hand van een filmpje behandelen we een thema dat met het geloof te maken heeft. Om de jongeren hier zoveel mogelijk bij te betrekken helpen ze mee aan de voorbereidingen hiervan en zoeken ze er een Bijbelgedeelte bij. Ook maken ze zelf vragen en stellingen die we met elkaar (in kleine) groepjes bespreken.

Lees meer