NIEUWSBERICHTEN

Hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland dorp

OVER ONZE KERK

Wij staan naar geloof met beleving. Die beleving wordt vooral vertolkt door het Psalmenboek uit de Bijbel: het boek met de tempelliederen van Israel. Hieronder staan enkele van deze prachtige psalmverzen afgedrukt.

Als u/jij met ons God wilt zoeken, Hem kennen en (gaan) volgen, dan is er altijd plaats voor u/jou in onze gemeente. U/jij bent hartelijk welkom en kunt veel aandacht krijgen via ontmoetingskringen en verenigingen. Graag zien we u in onze kerkdiensten.

Lees meer

Ds. Gouda

Predikant Wijk West

Ds. De Lange

Predikant Wijk Oost

Bemoedigende teksten

Wendt u naar mij toe en wordt behouden...want Ik ben God en niemand meer.
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.