Vakantie Bijbel Week (VBW)

Welkom bij de Vakantie Bijbel Week!

In verband met het Corona virus kunnen we dit jaar niet bij elkaar komen. We hebben daarom voor twee dagen een film gemaakt met een Bijbelverhaal, muziek en uitleg van een knutselwerkje. Op dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus komen deze filmpjes online. Om het knutselwerkje goed te kunnen maken hebben we een tasje gevuld met spullen die nodig zijn voor het knutselen. Deze kunnen op zaterdag 22 augustus van 10-13 uur op het Kleyburgplein opgehaald worden. Indien het niet mogelijk is om het tasje zaterdag op te halen, kan het tasje op maandag opgehaald worden op de volgende adressen:

Dorpslaan 121, Torenmolen 12, Dotterbloem 6, Meester Streeflandstraat 2

Woensdag 26 augustus wordt er van half 10 – half 12 een vossenjacht georganiseerd. Er zijn twee startpunten: Burgemeester Nieborgstraat 6 en kruising A. Heynisstraat/Schoonenburglaan. Voor de vossenjacht is een pen nodig.

Voor meer informatie of contact kunt u bellen met 681613.

================================================================

De VBW is een ‘actie’ van een paar dagen in de laatste week van de zomervakantie, bedoeld om met kinderen (en hun ouders) het Evangelie te delen. We brengen kinderen in aanraking met God en de Heere Jezus door te vertellen en voor te leven wat ons met hulp van de Heilige Geest door de Bijbel bekend is geworden. Het is ons verlangen en gebed, dat de kinderen hierdoor God leren kennen in Jezus Christus en vergeving van zonden ontvangen.

De VBW vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn. Alle onderdelen, zoals zingen, vertellen, bidden, samenzijn, knutselen, spelmorgen enz., zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

Wanneer na maanden van voorbereiding de VBW begint en de eerste kinderen binnenkomen, zijn we blij en dankbaar. De kinderen worden (in en rond ‘Onder de Wiek’, Torenmolen 1) verdeeld in drie groepen. De jongsten (+4 tot en met 7 jaar) zitten in een tent. De middengroep (+ 8 tot en met 10 jaar) zit in een zaal. In deze twee groepen is er eerst een Bijbelvertelling en wordt er veel gezongen. Daarna gaan ze knutselen. De oudste kinderen (11 en 12-jarigen) zitten ook in een tent. In deze groep is er de Bijbelstudie in kleine groepjes en na de pauze is er vaak een spel.