Evangelisatie Commissie

Klik hier voor de video n.a.v. het scannen van de QR-code.

De evangelisatiecommissie is er…
…om een brugfunctie te vervullen tussen de kerkelijke gemeente en hen die, om wat voor reden dan ook, van de gemeente vervreemd zijn.

Daarnaast wil de evangelisatiecommissie er ook zijn…
• Voor U, die zomaar eens wil praten over dingen die met het geloof in Jezus Christus te maken hebben. Wij willen graag naar u luisteren en met u praten.
• Voor U, die graag eens naar de kerk zou willen gaan maar de drempel zo onmogelijk hoog vindt. Wij helpen u graag om die drempel te verlagen.
• Voor U!

Activiteiten van de Evangelisatiecommissie
Elke woensdagavond na het nieuws van 21.00 uur is er een meditatie op Kerkklokradio. Deze meditatie wordt bij toerbeurt verzorgd door een van de kerkgelijke gemeentes in Nieuw-Lekkerland, Alblasserdam. De evangelisatiecommissie coördineert de meditaties voor onze gemeente, ca. 4 per jaar.

In het winterseizoen wordt er op 8 maandagavonden een laagdrempelige huiskring gehouden, de Opbouwkring genaamd. De doelgroep voor deze kring zijn mensen die de kerkdrempel (te) hoog vinden maar wel meer van God en de Bijbel willen leren.

Rooster opbouwkring 2019-2020

Op de jaarlijkse monumentendag is ook ons kerkgebouw open met de toren. We ontvangen daar graag mensen om onze monumenten te laten zien maar ook om het evangelie te verbreiden door middel van gesprekjes en/of lectuur die we aanbieden.

Meestal op de zaterdag voor Kerst wordt een kerstmaaltijd georganiseerd. Daar nodigen we onze naasten uit die eenzaam zijn of niet de financiële middelen hebben om eens uit eten te gaan. Diverse gemeenteleden bereiden een deel van de maaltijd of fungeren als gastheer/gastvrouw. De maaltijd wordt geopend met gebed en er wordt tussen de gangen door een meditatie gehouden en soms wat gezongen. Ook op deze manier willen we het evangelie verbreiden.

Er is ook een kinderclub voor onkerkelijke kinderen. Elke eerste zaterdagmorgen van de maand wordt deze kidsclub gehouden in “Onder de Wiek”. De enthousiaste leiding van de club bidden en zingen met de kinderen en vertellen de Bijbelse boodschap. Daarnaast is er ook alle ruimte voor spellen of knutselen.

Rond een van de christelijke feestdagen worden er kaartjes, foldertjes of soms zelfs een presentje bezorgd bij mensen die wel bij de kerk zijn ingeschreven maar verder niet meeleven. Ook de gasten die op de kersmaaltijd komen, behoren bij de doelgroep.

Lees meer