Evangelisatie Commissie

Klik hier voor de video n.a.v. het scannen van de QR-code.

De evangelisatiecommissie is er…
…om een brugfunctie te vervullen tussen de kerkelijke gemeente en hen die, om wat voor reden dan ook, van de gemeente vervreemd zijn.

Daarnaast wil de evangelisatiecommissie er ook zijn…
• Voor U, die zomaar eens wil praten over dingen die met het geloof in Jezus Christus te maken hebben. Wij willen graag naar u luisteren en met u praten.
• Voor U, die graag eens naar de kerk zou willen gaan maar de drempel zo onmogelijk hoog vindt. Wij helpen u graag om die drempel te verlagen.
• Voor U!

Lees meer