Zondagsschool Samuel

Hieronder kun je op de link drukken om de bronlijst kinderliedbundel 2021 te openen: bronlijst kinderliedbundel 2021

Nieuw-Lekkerland,  19 september 2021.

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)

De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen. Vanaf vandaag mag ook de zondagsschool weer starten. In deze tijd, waar we nog steeds met de pandemie te maken hebben, zijn we dankbaar dat er zondagsschool mag zijn! We hopen de kinderen elke zondag weer te ontmoeten en ze te vertellen uit de Bijbel.

Vanmiddag heeft uw kind een roosterboekje gekregen. Voor elke zondag staat er een Bijbeltekst en Psalm in die geleerd moet worden. Het is zo belangrijk dat ze vertrouwd raken met de Bijbel. Dat ze de woorden van de Heere God uit hun hoofd leren en ermee bezig zijn. Wilt u uw kind erbij helpen en bidden dat het gezegend mag worden? In Spreuken 8 vers 17 lezen we: ‘Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden’. Wat een belofte geeft de Heere!

Als uw kind moeite heeft met leren is het fijn als u dat aan de leidinggevenden uit zijn/haar groep vertelt. We kunnen er rekening mee houden en er voor zorgen dat ze net zo goed beloond worden als kinderen die gemakkelijk leren. Regelmatig komt het voor dat kinderen hun roosterboekje kwijt zijn.

Via http://www.lcj.nl/zondagsschool/rooster  kunt u zien welke Psalm en Bijbeltekst geleerd moet worden. Zorg ook dat uw kind zijn/haar naam in het roosterboekje zet.  

Wekelijks hopen we de kinderen te vertellen uit de Bijbel passend bij de Bijbeltekst en Psalmen uit het roosterboekje. De Hervormde Zondagsscholenbond voorziet ons van materiaal en toerusting. De kinderen kunnen elke week punten verdienen voor het opzeggen van de Bijbeltekst en Psalm. Ze krijgen dan een boekje/puzzel o.i.d. Ook hopen we D.V. met Kerst alle kinderen weer een boek te kunnen geven. Dit alles brengt de nodige kosten met zich mee. Wilt u ook op deze manier aan ons denken? Elke zondag mogen de kinderen om de beurt met de schaal of het zakje staan, waarin het meegebrachte geld verzameld word. Via deze weg willen we u ook hartelijk danken voor uw bijdrage het afgelopen seizoen!

Belangrijk!

 • Er is geen zondagsschool op D.V. 17 oktober i.v.m. herfstvakantie
 • V. 12 december geen zondagsschool i.v.m. Heilig Avondmaal
 • V. zondag 28 november, 5 en 19 december is er oefenen voor de kerstviering in de kerk.
 • V. zaterdag 25 december (1e Kerstdag) om 18.00 uur kerstviering in de kerk.
 • Verder verwijzen we u naar de wekelijkse kerkbode voor berichten.

We zien er naar uit om weer met de kinderen bezig te zijn. Om ze te leren Wie de Heere God is en wie wij zijn. We mogen ze vertellen over de Heere Jezus, Die gekomen is om onze straf op de zonden te dragen. Steeds hebben we als leidinggevenden het nodig dat de Heilige Geest ons wijsheid, liefde en geduld geeft. Wilt u voor ons bidden om zegen op dit werk? Dat uw kinderen de Heere Jezus mogen leren kennen en gaan leven tot eer van de Heere?

Tenslotte:

Vraagt deze tijd nog steeds wat aanpassingen. Daarom zijn onderstaande regels voorlopig nog van toepassing:

 • Bij koorts/verkoudheid/vastgestelde besmetting in het gezin: kinderen thuis houden.
 • Laat uw kind thuis vooraf naar toilet gaan.
 • Kinderen zijn welkom vanaf 14.20 uur.
 • U neemt buiten afscheid van uw kind, ook wacht u buiten uw kind weer op. Houd rekening met de anderhalve meter bij andere ouders.
 • Kinderen ontsmetten hun handen bij binnenkomst.
 • Kinderen gaan daarna direct naar hun eigen groep; hun jas nemen ze mee.
 • Groep voor groep komen de kinderen weer naar buiten. De leiding ziet erop toe dat dit ordelijk gebeurd. De kinderen gaan (al dan niet met u) direct weer naar huis.
 • In ‘Onder de Wiek’, kerk, en ‘Onderkomen’ is desinfectie materiaal aanwezig.
 • Leidinggevenden zullen onderling en richting kinderen zoveel mogelijk de anderhalve meter in acht nemen.
 • Kinderen vanaf groep 4 graag een eigen Bijbel meenemen.
 • Alle zondagen is er een deurwacht die uw kind kan helpen met handen ontsmetten en hen naar hun eigen groep te wijzen.
 • Heeft u vragen over het een of ander? U mag ze stellen aan de leidinggevenden van uw kind.

Een hartelijke groet van leidinggevenden van zondagsschool ‘Samuël’ .