Live meeluisteren en meekijken

U kunt live meeluisteren en meekijken met de diensten van onze gemeente via Kerkdienstgemist.nl.

Voor het gebruik maken van de online collecte:
klik hier of op de collectezak

Klik op de collecte zak om uw gift over te maken

Aanvullende betaalinformatie

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente