feb 11

Vaccinatie en Voorzienigheid

Vragen bij de Bijbellezing van 11 februari 2021 ‘Vaccinatie en Voorzienigheid’ (kerkdienstgemist.nl)

  1. -Als ziekte en gezondheid uit Gods hand toekomen, is vaccinatie dan strijdig met Gods voorzienigheid? Waarom wel/niet?
  2. -Is vaccineren wel een persoonlijke keuze? Wat betekent het dat de Bijbel ons oproept om voor elkaar (denk ook aan kwetsbaren) te zorgen: Heb uw naaste lief als uzelf?
  3. -Reageer op de uitspraak: ‘Wist u dat… principiële bezwaren tegen vaccineren een typisch Nederlands verschijnsel is’.
  4. -Stellingen: 1. ‘De mens die zich laat vaccineren gaat op Gods stoel zitten!’ 2. ‘Je kunt het vaccineren in het geloof doen en in het geloof nalaten.’ 3. ‘Mattheüs 9:12 kan niet gebruikt worden in een discussie over vaccinatie!’
  5. -Waarom sluit het geloofsvertrouwen en het gebruik van (preventieve) middelen elkaar niet uit?
  6. -Om het oplopen van een ziekte als melaatsheid te voorkomen, gebiedt (!) God elke Israëliet voorzorgsmaatregelen te nemen (Leviticus 13 en 14). Wat leert ons dit met betrekking tot het nemen van voorzorgsmaatregelen? Vergelijk ook Spreuken 22:3.
  7. -Hoe kijkt u bijvoorbeeld aan tegen de Deltawerken, het verzwaren van de dijken (om een watersnoodramp te voorkomen) en het gebruikmaken van regeninstallaties om droogte en misoogst te voorkomen in het licht van Gods voorzienigheid?

Zie voor informatie over het onderwerp vaccinatie: https://npvzorg.nl/vaccinatiebrochure