Zendingscommissie GZB

De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Al meer dan 100 jaar delen wij het Evangelie, samen met gemeenten over de hele wereld.

Door het delen van het Evangelie willen we dat mensen over de hele wereld God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en groeien in geloof.Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Een plek van waaruit mensen hun geloof en leven delen!

De GZB-zendingscommissie in onze gemeente bestaat uit zevenleden van wie er ten minste één lid in de kerkenraad zitting heeft. Zij stelt zich ten doel het werk van de GZB in de gemeente te ondersteunen en onder de aandacht te brengen en de gemeente meer en meer bij haar Zendingsroeping te bepalen.

Nieuwe gemeenten in de Himalaya’s
Op dit moment steunt de GZB-zendingscommissie het project; Nieuwe gemeenten in de Himalaya’s.  Het leven in deze regio is zwaar en er is nauwelijks toegang tot onderwijs en medische zorg. Het doel van dit project is om de bewoners van dit zeer bergachtige gebied, te bereiken met het bevrijdende evangelie van Jezus Christus. Voor meer informatie over dit project, klik hier

Lees meer

Voor alle informatie over de GZB kunt u terecht op www.gzb.nl