mrt 10

Nietalleen.nl

Onze gemeente heeft zich aangesloten bij het initiatief nietalleen.nl. Dit initiatief brengt hulpvrager en hulpgever in de burgerlijke gemeente samen. Naast alle hulp die we ieder voor zich al bieden aan onze naaste buren, kan onze kerkelijk gemeente vanuit dit initiatief ook breder dienstbaar zijn in ons dorp. Vanuit onze gemeente is Jan Westerlaken (Dorpslaan 45) coördinator. Telefoon 06 – 46177254 en mail: westerlakenj59 (at) gmail.com. Gemeenteleden die zich beschikbaar stellen om te helpen als er hulpvragen komen, kunnen zich bij hem aanmelden.