jan 17

Kinderliedbundel 2019

Kinderliedbundel en bronlijst

Zing met de kinderen! Er is een kinderliedbundel tot stand gekomen in opdracht van de verenigingsraad. Bundels zijn voor gebruik van zondagsschool, kidsclub en vakantiebijbelweek. Voor vieringen of programma’s kan er geput worden uit de uitgebreidere bronlijst (hier toegevoegd). Liederen die niet op deze lijst te vinden zijn, moeten vooraf ter goedkeuring aangeboden worden aan de contactpersoon van de liedcommissie.  jhuisman@hervormdnieuw-lekkerlanddorp.nl De bronlijst op de site wordt jaarlijks herzien. Hartelijke groet, de liedcommissie.