nov 13

Erkenning van schuld en verantwoordelijkheid

Zondag(avond) 15 november werd in de dienst een korte verklaring voorgelezen. Hier onder vindt u ook de achtergrond vanuit de verklaring van de PKN en de GB.

Voorgelezen verklaring: “In dit jaar waarin 75 jaar bevrijding wordt herdacht, werd in de afgelopen week ook herdacht dat in Duitsland in 1938 de Kristallnacht plaatsvond. Het streven van de Nazi’s om het joodse volk in Europa te vernietigen werd toen levensgroot zichtbaar. In de jaren daarna volgden de verschrikkingen van de holocaust. Deze vonden, ook in Nederland, plaats temidden van en zichtbaar voor de grotendeels christelijke bevolking.

Als kerken zijn we tekort geschoten toen het Joodse volk steeds verder in de verdrukking kwam en uiteindelijk werd omgebracht. In spreken en zwijgen, in doen en laten, in houding en in gedachten. Met respect denken we aan christenen die wél durfden tegenspreken en tot actie over gingen.

In het besef van de schuld die er in de recente geschiedenis vanuit de kerken is gemaakt tegenover het joodse volk, willen we ons vandaag uitspreken tegen elke vorm van antisemitisme. Vanuit de verbondenheid met ons voorgeslacht en volk willen we ons ook nu verootmoedigen. Als christelijke gemeente geven we uiting aan onze loyaliteit aan en verbondenheid met de joden, individueel en als volk, en roepen op om hen ruimte en steun te geven.

We beseffen dat we met zo’n verklaring vandaag niet klaar zijn en dat dit vraagt om verdere bezinning.

Laat Israël regelmatig een plaats in ons gebed hebben!”

Verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland zoals uitgesproken door ds. René de Reuver, scriba generale synode, tijdens de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020 (link naar website)

Ook vanuit de kring van de Gereformeerde Bond is, in samenwerking met diverse predikanten uit de gereformeerde gezindte, nagedacht over dit thema. Er is een handreiking opgesteld die u hier kunt vinden: